Kvevotni 2 (14 images)
Leikanger JFF hadde fiskehelg på H-sanden og eg måtte huke tak i P.K.Nesse og hans kompiser for å få ut garn i Kvevatnet.55fisk.

Click a picture to see a larger view.