Sognafjell.com  
Home Album About me

 

Jervejakt i Nordfjella

rune

Det har lenge vært kjent at jerven har hatt tilhold i Nordfjella ,mye på grunn av god tilgang med mat ,villrein som kalver og har fast tilhold i området.
Jerven har blitt sett i området rundt Bukkesteinvatni av flere villreinsjegrer under villreinsjakten opp gjennom årene .
I senere år har villreinstammen minket og jerven har fått mindre tilgang på slik føde.

Det som så har skjedd er at den i stedet har gått over til å spise sau, noe som godt vises på tapene sauebøndene har hatt de senere år.

Hannjerv felt i 2001.
Vinteren ble det lagt ut åte for å lokke til seg jerv og etter mange dagers venting i hytta fikk Gunnar Dokk felt en hannjerv på 14-15 kg ved Bukkestein.

Hannjerv felt i 2003
Fredag 3/10-03 skulle Rune Brugrand og Jon Magne Glitre( begge fra Lærdal) til fjells for å gjøre ei hytte vinterklar .Rune hadde med jaktrifle i tilfelle de skulle treffe på elg som hadde vært observert i området.
De fant spor etter elgen og ville kikke nærmere på disse da det plutselig dukket opp en jerv ca 150 .meter fra veien, Rune fikk raskt tak i riflen sin og fikk skutt jerven på 60-70 meters hold.
Fellingstedet ligger ved Okkegrovi på vei mot Statsalmenningen i Lærdal Kommune.
Den første jerven ble felt ca 4-5km fra dette stedet.

Rune som er sauebonde og hadde hatt tap på 30% av lam i sauflokken sin var virkelig glad for å ha fått skutt en av sauemorderene. I Området Sandalen,Nesdalen ,Okken og Kvam Stavedalen er det fortsatt mange sau som ikke er funnet og en regner med jerven har forsynt godt seg her også.

Jerv sett

Jerv ble av undertegnede oppservert helt ned i i Tynjadalen midt på dagen den 22.feb 2007

Jervespor

Spor av jerv sett av Rune Brugrand og Jon Magne Glitre 1.februar 2009. Øyri.v skytebane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nå er også gaupa kommet.
Den er blitt observert og det er funnet drept hjort etter den.


gaupe

 
 
 

Copyright 2010-2022 ETrulssen. All Rights Reserved.